Het is vandaag de Europese Dag van de Privacy, een dag die in het leven werd geroepen om mensen beter te informeren over hun rechten bij het gebruik van persoonsgegevens. Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijkt dat maar liefst 94 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de bescherming van zijn of haar persoonsgegevens. Onlangs controleerde de Autoriteit bij 30 organisaties op de verwerkersovereenkomst. 

In de verwerkersovereenkomst staat welke afspraken organisaties hebben met andere partijen wanneer die voor hen persoonsgegevens verwerken. De Autoriteit vroeg onlangs informatie op over die overeenkomsten op in onder andere de energiesector, handel en media. Een verwerkersovereenkomst is bijvoorbeeld nodig wanneer je IT-voorzieningen uitbesteedt. Als organisatie blijf je zelf verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens, daarom mag je alleen verwerkers inschakelen als je aan de wettelijke eisen voldoet. In de verwerkersovereenkomst staat:

  • Welke gegevens je verwerkt en voor hoe lang;
  • Wat de aard en het doel van de verwerking is;
  • Op welke manier de beveiliging van gegevens is gewaarborgd.

De Autoriteit controleert sinds invoering van de AVG regelmatig of organisaties de privacywetgeving wel naleven.

De Europese Dag van de Privacy

De Europese Dag van de Privacy werd in 2007 door de Raad van Europa in het leven geroepen, 28 januari werd gekozen omdat op die dag in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend. Het doel van de dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten over het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Ook worden bedrijven en organisaties op deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Sinds 2009 wordt deze dag ook in de Verenigde Staten gehouden en is bekend onder de naam ‘Data Privacy Day’.

Nederlanders maken zich zorgen

De Autoriteit Persoonsgegevens deed onlangs onderzoek naar privacy zorgen bij Nederlanders. 94% van de 1002 ondervraagden in het onderzoek maakt zich zorgen om zijn of haar privacy. De meeste mensen maken zich druk over organisaties die hun online zoekgedrag volgen, misbruik van (een kopie van) hun identiteitsbewijs en gevolgd worden door een wifi-signaal. Volgens de Autoriteit is het goed dat mensen zich steeds meer bewust worden, omdat we in een digitale samenleving sneller onze persoonsgegevens delen.