Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

OZMO by Destiny verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam, voorletters en achternaam
 • Functie
 • Geslacht
 • Adresgegevens van uw organisatie
 • Telefoonnummer
 • Woonplaats
 • Branche
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • CDR en Rated CDR (zie uitleg hierna)
 • Gesprekopnamen (indien ingeschakeld door onze klanten)
 • Gespreksopnamen (voor trainingsdoeleinden)
 • Licentiegebruik
 • Gebruikers van de applicatie
 • Persoonlijk telefoonboek gebruiker
 • Algemeen telefoonboek gebruiker
 • Lijst met laatst gebelde contacten gebruiker

Het CDR bevat de gespreksgegevens ten behoeve van verrekening van gesprekskosten. Het CDR bevat (in de meeste gevallen) de volgende gegevens:

 • A-nummer of nummer van oorsprong van het gesprek (CLI)
 • B-nummer of bestemmingsnummer
 • Starttijdstip (datum en tijd)
 • Gespreksduur
 • Eindtijdstip (datum en tijd)
 • Identificatiecode van het gesprek/sessie
 • Tijdsduur van het opzetten van het gesprek
 • Tijdsduur van het verbreken van het gesprek
 • Indicatie reden beeindiging van gesprek (niet opgenomen, doorverbonden, etc…)
 • Indicatie status netwerk (verbroken door netwerk, etc.)
 • Kostenindicatie

Een zogeheten ‘Rated CDR’ is een CDR, waaraan de gesprekskosten zijn toegevoegd en bevat:

 • Collection; (verzamelen alle gegevens)
 • Selecteren van gegevens per account
 • Rating (toekennen van kosten aan CDR)
 • Factuur-accounting; (kortingsregels etc. toepassen)
Klik hier voor je verwerkersovereenkomst

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OZMO by Destiny verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten en leveranciers (factureren, specificeren en analyseren)
 • Voor het werven van nieuwe klanten en leveranciers
 • Voor marketingdoeleinden

Waar en hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van OZMO by Destiny en/of die van een derde partij.

OZMO by Destiny bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor CDR’s kan door onze klanten worden ingesteld. Wij bewaren de CDR’s gedurende 6 maanden voor de financiële administratie.

De op verzoek van onze klanten opgenomen gesprekken worden bewaard zolang als tussen OZMO by Destiny en de klant is overeengekomen. Er is een keuze tussen 30 dagen en 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

OZMO by Destiny verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OZMO by Destiny gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OZMO by Destiny gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.ozmo.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen en u zult binnen 1 maand worden geïnformeerd over de uitvoering van het verzoek. In beginsel zullen wij u inhoudelijk en gemotiveerd informeren over uw verzoek. Indien het gaat om meerdere of complexe verzoeken krijgt u binnen 1 maand van ons een reactie op uw verzoek, maar zullen wij u binnen 2 maanden inhoudelijk en gemotiveerd informeren over uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OZMO by Destiny neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle data zijn versleuteld en alle mensen, die toegang hebben tot de versleutelde data aan de zijde van OZMO by Destiny hebben een VOG-verklaring afgegeven van maximaal 6 maanden oud en hebben een geheimhoudingsbeding ondertekend. De omgeving, waarop de data opgeslagen zijn, bevat monitoring tools voor IP-adressen en de IP-adressen, die toegang hebben tot de omgeving werken met een beveiligde verbinding.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen door een e-mail naar privacy@ozmo.nl te sturen.

Klik hier voor je verwerkersovereenkomst